Gelijke beloning!

BouwPalet volgt de CAO voor het bouwbedrijf. De vaklieden van BouwPalet ontvangen in principe hetzelfde loon en dezelfde VIP-rechten als werknemers in dienst bij een bouwbedrijf. Ook de zo genaamde "bedrijfstakeigen regelingen", zoals pensioenopbouw en de tijdspaarfonds zijn voor het merendeel voor de BouwPalet-werknemers van toepassing. Ongewenste discussies "op de steiger" over beloning en dergelijke, worden daarmee voorkomen.