Veel gestelde vragen

Kan ik via de loonstrook vakbondscontributie afdragen?
Waar is mijn vroegpensioen gebleven ?
Saldo van tijdspaarfonds is nog niet bijgewerkt, hoe komt dat?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Kan ik vakbondscontributie via loonstrook afdragen?

Ja, dat kan, U betaald dan minder premie en belasting. Vraag bij uw bond een afschrift en stuur die naar de administratie, bij de eerstvolgende verloning wordt dit dan verwerkt. Dit is 1 keer per jaar mogelijk.

 

 

Ga terug

   

Waar is mijn vroegpensioen gebleven?

De vroegpensioenrechten blijven natuurlijk van u! U kunt ze gebruiken als u met vervroegd pensioen wilt. Heeft u recht op aanvulling dan kunt u daar ook aanspraak op maken om vervroegd uit te treden

Let op : Als u meer dan 1 jaar niet meer conform de CAO wordt verloond dan verliest u uw opgebouwd recht op aanvulling !

Heeft u vragen ? Bel de Pensioen Informatielijn 020-5834040

 

 

 

 

Ga terug

   

Saldo tijdspaarfonds is nog niet bijgewerkt, hoe komt dat?

Cordares heeft problemen met het inlezen van de gegevens van de werknemers, dit heeft als gevolg dat een aantal werknemers niet geregistreerd staan als werknemer van BouwPalet.

Het is dan ook niet mogelijk om tijdspaargelden te storten. Cordares is druk bezig om samen met CTB (loonverwerkingsbureau) dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Tevens kunt u e.e.a. nalezen op de site van Cordares : www.tijdsparenbouw.nl

Heeft u nog vragen ? Bel de Administratie, tel. 0318-696696.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug