Wanneer BouwPalet?

Het werkaanbod binnen de bouwbranche fluctueert sterk. Op het ene moment zijn er maar net genoeg opdrachten om iedereen aan het werk te houden. terwijl kort daarna een (spoed)opdracht moet worden geweigerd omdat er te weinig personeel beschikbaar is. En soms komen planningen door klimatologische omstandigheden in het gedrang.

Ondernemers stellen zich dan ook regelmatig de vraag of de vaste kern van werknemers moet worden uitgebreid of niet. Flexibel inzetbaar personeel is dan vaak de oplossing.

BouwPalet kan daarbij uitkomst bieden. Voor de korte termijn (▒3 maanden) maar ook voor langere duur (detachering), afhankelijk van wat voor de continu´teit van het bedrijf van belang is. In overleg met de ondernemer en uitgaande van de benodigde vakbekwaamheid zoekt BouwPalet de beste oplossing voor dergelijke personeelsproblemen.